Η επιτροπή του Κυνηγετικού Συλλόγου Αγγλισίδων:

Πρόεδρος             ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

Αντιπρόεδρος        ΠΑΝΙΚΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ

Γραμματέας           ΔΑΦΝΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ

Έφορος Θήρας       ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

Μέλη                     ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΤΩΧΟΠΟΥΛΟΣ

Μέλη                     ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΤΩΧΟΠΟΥΛΟΣ

Μέλη                     ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΒΟΥΡΚΙΔΗΣ

Μέλη                     ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ