The Hunting Club of Anglisides Committee:
   
President: Costas Christofi
Vice-President: Anastasis Soteriou
Gen. Secretary: Christakis Christoforou
Org. Secretary: Andreas Giasoumi
Cashier: Christakis Christofi
Game Steward:: Andreas Aggeli
Κοσμήτορας: ΑνδAndreas Paraskeva
Advisor - Assistant of Game Steward: Gavriel Polyviou
Advisor - Assistant of Cashier: Christodoulos Christodoulou
Advisor - Assistant Org. Secretary: Stefanis Stefani