ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΕΣ Greek
 
Αρχική Σελίδα / Επιτροπή
Print this page
Η επιτροπή του Κυνηγετικού Συλλόγου Αγγλισίδων:
   
Πρόεδρος: Κώστας Χριστοφή
Αντιπρόεδρος: Αναστάσης Σωτηρίου
Γεν. Γραμματέας: Χριστάκης Χριστοφόρου
Οργαν. Γραμματέας: Ανδρέας Γιασουμή
Ταμίας: Χριστάκης Χριστοφή
Έφορος Θήρας: Ανδρέας Αγγελή
Κοσμήτορας: Ανδρέας Παρασκευά
Σύμβουλος-Βοηθός Εφόρου Θήρας: Γαβριήλ Πολυβίου
Σύμβουλος-Βοηθός Ταμία: Χριστόδουλος Χριστοδούλου
Σύμβουλος-Βοηθός Οργαν. Γραμματέα: Στεφανής Στεφανή
Designed & Developed by NETinfo Plc