ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΕΣ Greek English
 
Αρχική Σελίδα / Ιστορικό
Print this page

Σύμφωνα με το καταστατικό του έχει ως βασικούς σκοπούς την οργάνωση των κυνηγών, την κυνηγετική τους κατάρτιση, την ανάπτυξη κυνηγετικής συνείδησης και σεβασμού για το περιβάλλον και τη συμβολή τόσο στην προσπάθεια της κοινότητας για προστασία - διατήρηση - ανάπτυξη του θηραματικού πλούτου, όσο και στην αειφορική διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος.

O Κ.Σ. Αγγλισίδων, όλα αυτά τα χρόνια, αγωνίζεται για τη συνέχιση της παράδοσης του κυνηγίου, πάντα μέσα στα πλαίσια των νόμων και με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος. Αγωνίζεται για τη σωστή ενημέρωση των κυνηγών-μελών του, ώστε να είναι συνειδητοποιημένοι και ευαισθητοποιημένοι γύρω από τα προβλήματα τόσο του κυνηγίου, όσο και του περιβάλλοντος. Η πραγμάτωση των σκοπών αυτών επιχειρείται με τη δραστηριοποίηση του Συλλόγου σε χώρους που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το κυνήγι, και όχι μόνο.

Ένας τομέας που συνδέεται άμεσα με το κυρίως αντικείμενό του είναι ο φιλοθηραματικός - φιλοπεριβαλλοντικός, στον οποίο εντάσσονται ενέργειες όπως η βελτίωση των βιοτόπων της περιοχής ευθύνης του με δενδροφυτεύσεις - ειδικές σπορές - κατασκευή ποτιστρών κ.λπ., οι απελευθερώσεις θηραμάτων, η οργάνωση εθελοντικών ομάδων πυροπροστασίας.

Όλες αυτές οι δραστηριότητες προσδιορίζουν την ταυτότητα του Κυνηγετικού Συλλόγου, αλλά και τη δυναμική παρουσία των μελών του σε θέματα που αφορούν το κυνήγι, το περιβάλλον και το κοινωνικό σύνολο.

Πηγή: Χαράλαμπος Χαραλάμπους, Πρόεδρος

 

Designed & Developed by NETinfo Plc